Praktyka Lekarska
wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
dr n.med. Wiesław Nowak
Akupunktura jest formą tradycyjnej medycyny praktykowanej od ponad 5000 lat w Chinach i innych krajach azjatyckich. Od wielu lat jest coraz częściej stosowana również przez lekarzy w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. W tradycyjnej akupunkturze używa się igieł i/lub moksy (rozgrzewanie określonych punktów akupunkturowych) aby leczyć dane choroby lub im zapobiegać.

Jest obecnie żywo rozwijającą się dziedziną medycyny, stosującą naukowe metody badawcze i analizy statystyczne, takie same, które przyjęto w medycynie zachodnej (lista publikacji). Akupunktura cechuje się dużą skutecznością leczenia, przy niewielkich możliwych powikłaniach. Niestety mimo tego, spotyka się z dużą niechęcią środowiska medycznego w Polsce, a nawet jest aktywnie zwalczana.

Na czym polega akupunktura?

Na początku osoba wykonująca akupunkturę stawia diagnozę w rozumieniu zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), która postrzega organizm ludzki i jego procesy metaboliczne jako przepływ Qi, czyli energii podobnej jakby do prądu z zawirowaniami w rzece czy jeziorze. Te główne prądy są nazywane kanałami lub meridianami, a w języku chińskim jing luo.

Dwanaście kanałów łączy się z organami w ciele. Każdy z 12 kanałów posiada nazwę pochodzącą od organu, z którym się łączy. Kanały narządowe oraz 2 kanały dodatkowe, przebiegające w linii środkowej z przodu ciała (kanał Ren) i z tyłu (kanał Du) posiadają punkty akupunkturowe, których używamy w leczeniu.

Nazwy tych punktów, lokalizacja i ich użycie różnią się w zależności od szkoły lub narodowości akupunktury. Właściwy przepływ Qi oraz jej ilość w kanałach stanowią o zdrowiu człowieka. Punkty akupunkturowe nakłuwa się, aby odbudować właściwą ilość Qi w kanałach i podtrzymać jej prawidłowy przepływ.

Każdy z punktów akupunkturowych wpływa specyficznie na różne prądy i/lub poszczególne narządy ciała.


Kto może być poddany akupunkturze?

Każda osoba, która zgłasza się z jakimś problemem jest najpierw diagnozowana wg zasad Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM), a następnie proponowane jest jej najkorzystniesze leczenie. Zwykle jest to akupunktura lub/i zioła, aczkolwiek może się zdarzyć, że po badaniu może zostać zaproponowane leczenie metodami medycyny zachodniej, jeśli okaże się to skuteczniejsze.

Jedną z dodatkowych metod wykorzystywanych  w naszej pracy diagnostycznej i terapeutycznej jest komputerowa diagnostyka aktywności energetycznej meridian metodą Ryodoraku.