Praktyka Lekarska
wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
dr n.med. Wiesław S. Nowak
Dr n.med. Wiesław S. Nowak

Jest lekarzem od 1991 r. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych uzyskał w 1998 r. oraz z zakresu hematologii w 2006 r. Doktor nauk medycznych od 2000 r.
Jest wykładowcą akademickim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okresowo pracuje również jako specjalista (konsultant hematolog) w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Od ponad 26. lat pracuje z osobami chorującymi na „choroby wewnętrzne”, psychosomatyczne i nowotworowe wykorzystując w swojej praktyce zarówno medycynę zachodnią oraz od kilkunastu lat tradycyjną medycynę chińską (TMC), kierując się ideą medycyny zintegrowanej.

Jest Dyrektorem Medycznym Centrum Medycyny Chińskiej w Krakowie, ul. Warszawska 1, gdzie prowadzi również własną praktykę (diagnostyka i konsultacje, akupunktura, chińskie ziołolecznictwo).
Biegle zna język angielski - może przyjmować pacjentów angielskojęzycznych.

Odbył 4-letnie szkolenie w zakresie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej prowadzone przez Matthiasa Hunecke z Instytutu Avicenny (Niemcy). Wcześniej ukończył kurs teoretyczny i praktyczny w zakresie akupunktury w Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. Prof. Z. Garnuszewskiego w Warszawie pod merytorycznym nadzorem Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Akupunktury. Członek Rady Naukowej oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Odbył też szkolenia z zakresu:
a) chińskiej fitoterapii na kursach prowadzonych przez dr farm. lek. med. Tadeusza Błaszczyka z Hamm w Niemczech (zioła chińskie i europejskie i amerykańskie w oparciu o paradygmat TCM).
b) diagnostyki różnicowej TCM - szkolenie TCM dla zaawansowanych prowadzone przez Claude Diolosę z Instytutu Avicenny (Francja).
c) kurs prowadzony przez Jeremy’ego Rossa (Wielka Brytania) „Łączenie ziół zachodnich a medycyna chińska”.
d) akupunktury - szereg kursów prowadzonych przez Radhę Thambirajah

Jest autorem 37 publikacji naukowych, 2 monografii książkowych i 6 książkowych prac zbiorowych.

W Instytucie Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia wykłada od 2012 r., prowadząc cyklicznie kursy „Anatomia topograficzna akupunktury” oraz „Podstawy akupunktury”.