Badanie Ryodoraku

Jest to jedna z najbardziej znanych metod diagnostycznych opracowana przez Prof. Y.Nakataniego. W dosłownym tłumaczeniu oznacza "linię o dobrej przewodności". Metoda ta opiera się na pomiarze przewodności elektrycznej ściśle określonych punktów na skórze w pobliżu dłoni i na stopach.

Punkty te zostały znalezione drogą długich i żmudnych pomiarów, a odpowiadają one wartości średniej przewodności dla danego kanału (odp. meridianu). Dokonany pomiar przewodności, w warunkach prawidłowych powinien zmieścić się w tzw. "korytarzu fizjologicznym". Jeśli wynik mieści się poza obszarem normy fizjologicznej świadczy to o patologicznym stanie Ryodoraku. Jeśli wynik jest powyżej normy fizjologicznej wówczas mówimy  o stanie pobudzenia lub stanie nadmiaru energetycznego, jeśli natomiast jest poniżej, to opisujemy to jako hamowanie lub niedobór energetyczny.

Oba te stany odpowiadają nadmiarowi lub niedoborowymi meridianu w ujęciu klasycznej akupunktury. Przy obniżonej lub podwyższonej przewodności elektrycznej danego kanału mogą pojawiać się dolegliwości z narządu powiązanego z kanałem, np. niedobór kanału jelita grubego może objawiać się biegunkami, burczeniem w brzuchu, zaburzeniami jelitowymi, dyskomfortem emocjonalnym, uczuciem lęku, zdrętwieniem okolicy przedramienia i ramienia, osłabieniem kończyn górnych z uczuciem słabości w palcach, astmą oskrzelową, czy zapaleniem krtani.


Wynik Ryodoraku, pozwala ustalić diagnozę oraz może stanowić podstawę dalszego leczenia zaburzeń metodą elektrostymulacji lub też przy użyciu klasycznej akupunktury. Obok zdjęcie analizatora Ryodoraku.
Praktyka Lekarska
wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej
dr n.med. Wiesław S. Nowak